header

Foto over: Wikipedia.orgvaldres 1

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMIs Nettavis

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever derfor ikke at alle ytringer i nettavisen skal være uttrykk for FMIs holdninger. FMI som organisasjon tar heller ikke stilling til internasjonale spørsmål.

Underskriftskampanje!
Vi krever folkeavstemning angående innvandringspolitikken.

 


Verdens Gang krever at markering av 26. januar til minne om drapet på Benjamin Hermansen, av en norsk hvit ungdom, bør bli en skammedag for oss nordmenn. Rasister som vi er, fordi vi er hvite. Uken før drapet på Benjamin ble en norsk, hvit ungdom stukket i hjel og partert av en innvandrer fra Afrika. Har Norges statsminister gått i fakkeltog for ham? Nei. Eller antirasistene? Nei. Hvor selvutslettende skal vi la dem gjøre oss? Er vi i ferd med å miste forståelsen av oss selv? Er denne forskrudde mentalitet resultat av Arbeiderpartiets antinasjonale påvirkning gjennom de siste hundre år? Add a comment
aasenVil gjerne komme med en kommentar i anledning debatten på NRK2 den 2.februar 2011. Nils Butenchøn hevdet at pro-Mubarak tilhengere, noen også kriminelle, var betalt av myndighetene for å angripe Mubarak-motstandere under demonstrasjonene i Egypt. Et vakkert smil fra programlederen ble ledsaget av setningen som lød omtrent som dette: Slik som vi har sett fra en del andre regimer. Her kan jeg legge til noe som programlederen burde sagt: På samme måte som vi også har sett praktisert i Norge. Spesielt når det er meninger om masseinnvandringens konsekvenser som blir forsøkt ytret.

Add a comment
Kilde: Snaphanen. Den 28. 1. 2011.

vintherjensen-2På tyve år er antallet af muslimer i Danmark mere end fordoblet. I 1990 var der 109.000 muslimer i Danmark, mens der i 2010 var 226.000. Det viser en ny undersøgelse, som i dag blev offentliggjort på Pew Forum on Religion & Public Life.
Undersøgelsen kortlægger antallet af muslimer i verden de seneste 20 år samt beregner, hvordan udviklingen kommer til at se ud de næste 20 år. På globalt plan vokser antallet af muslimer om end i et mere moderat tempo end i Danmark.

Her forventes fordoblingen at være nået om tyve år i 2030. Men mere interessant er, at hvor muslimerne i 1990 udgjorde omkring en femtedel af jordens befolkning vil den i 2030 udgøre en fjerdedel. Befolkningsvæksten blandt muslimer er altså markant højere end blandt den brede befolkning.

Se prognose. Add a comment
dahlDet er langt mellom gladmeldingene, men nå kan NTB trøste oss med at fødselsraten blant muslimene faller. Slik lyder overskriften. Men om du leser hele teksten, vil du sanne at alt er relativt her i verden. For uansett vokser den dobbelt så fort som i den ikke-muslimske del av menneskeheten, og det er andre høyst reproduktive mennesker på denne kloden – det er vel bare vi hvite kristne som greier å holde igjen. Antallet muslimer er beregnet å øke fra 1,6 milliard til 2,2 milliarder innen år 2030.

Add a comment
Kilde: Dagbladet Information, den 31. januar 20011. Sendt av Poul Vinther Jensen.

hedegaardIfølge Ritzau, er formanden for Trykkefrihedsselskabet netop blevet frikendt  i en racisme-sag.

Retten finder ikke, at Lars Hedegaard (bildet) havde fortsæt til at offentliggøre forhånende udtalelser. Trykkefrihedsselskabets formand, Lars Hedegaard, frifindes i sagen, hvor han var tiltalt for udtalelser om muslimers voldtægter af børn.

Add a comment
aasenHar nettopp sett gjennom avisa Norge idag som kom i dag (27/1). Det er to saker eg merkar meg, den eine er om Tallerås/Stangeland som avisa stadig sutrar for. Desse hedersmenn! La meg seie det slik: Her har vi to vaksne menn som gjennom mange år har levd godt som stortingsrepresentantar, med god løn, alt gratis i samfunnet, reiser, telefon, aviser, feite diettpengar +,+,+. Så har dei i tillegg feite styrehonorar, men dette skal ikkje vere inntekt liksom, for såleis kan dei oppnå  ein rundeleg stortingspensjon. Dette er folk som etter mitt syn ikkje har magamål når det gjeld pengar og materiell rikdom. Om denne avisa ikkje har meir trengane menneske å sutre for så må også denne avisa få lov å klare seg utan mine abonnementspengar i framtida.

Add a comment
Til alle nye patrioter av Norge.

På TV og radio var det på onsdag den 26/1, bred dekning av minnemarkering for Benjamin Hermansen som ble drept av såkalte nynazister den 26/1 2001. Det kan være greit at nye sympatisører av FMI får vite reelle sannheter om hva som hendte - og hender.

Add a comment
dahlDagens gladmelding fra Statistisk Sentralbyrå (25/1) er egentlig en reprise. Enda en gang er Mohammed det overlegent mest anvendte navn på nyfødte gutter i hovedstaden. I tillegg er der sikkert et antall Yusufer, Mustafaer og desslike. Er ikke dagens styrende i stand til å se ti år inn i fremtiden? Begriper de ikke at landet vårt er offer for en veritabel invasjon, som omformer Norge? Er dette en villet politikk, eller er de bare bevisstløse?

Add a comment

En offisiell uttalelse fra FMI.

roysetPå bakgrunn av de femtifem – 55 – nordmenn som siden 1981 er drept av innvandrede utlendinger, ble det i april skrevet en offentlig uttalelse som bl.a. ble sendt til Statsministerens kontor og Justis- og politidepartementet. Vi kom her med en oppfordring til Den norske regjering om å arrangere en minnemarkering over de nordmenn som har endt sine dager p.g.a. en naiv og ansvarsløs innvandringspolitikk som myndighetene har ført i over 30 år stikk i strid med Grunnloven, menneskerettighetene og folkemeningen. Først etter å ha sendt en purring til nevnte departementer, behaget det de folkevalgte statsoverhoder å svare.

Add a comment
Åpent brev til Statsminister Jens Stoltenberg og Justisminister Knut Storberget.

En offisiell uttalelse fra FMI.

roysetTorsdag 27. mars ble Haidar Hussain og Ali Ayaz Shafa – begge pakistanere men med norsk statsborgerskap – dømt til fengsel i 13 år for drapet på 41 år gamle Anne Marit Søgård fra Oslo. Drapet skjedde 25. juni 2006 og var så langt som vi med sikkerhet vet, nummer femtifem – 55 – i rekken siden 1981, og som er begått på nordmenn i Norge utført av innvandrede utlendinger. Mange av drapene, hvis ikke alle, kunne vært unngått hvis politikerne hadde ført en restriktiv innvandringspolitikk og respektert innvandringsstoppen som de selv vedtok i 1975.

Add a comment
moske_medinaBiskop Tor B. Jørgensen i Sør-Hålogaland bispedømme er positiv til moské i Bodø, les her. Pensjonert sokneprest Olav Andreas Dovland svarer ham i et leserinnlegg sendt avisa Nordlys 24. januar.

Add a comment
vintherjensen-2Mandag den 24. Januar, rejste jeg til København, for at overvære en retssag hvor hovedpersonen var en af Danmarks skarpeste modsandere af islamiseringen af De vestlige sekulære samfund, redakør og forfatter Lars Hedegaard, der samtidig er formand for Trykkefrihedsselskabet. Det blev en indholdsrig dag, hvor mange af de kendte islamkritikere var mødt frem, for at overvære retssagen, og samtidig vise sin støtte til den anklagede.

Add a comment

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018


FMI aksjonerte i Molde
Søndag 28. oktober 2018


Aksjon Nord-Norge 9. til 14. oktober 2018
Søndag 21. oktober 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 145 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015