header

Foto over: Wikipedia.orghost pixabay

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

grunn til fryktØverste etasje utkoblet? Manglende innsikt når det gjelder potensielle faresituasjoner.

Fire generasjoner med regelrett hjernevask fra statsmaskineriet er implementert i store deler av befolkningen og påpeker man udiskutable fakta blir man stemplet som «rasist» og det som verre er.

En serie av voldsepisoder mot spesielt unge kvinner viser at mange er så indoktrinert av et «tolerant», venstrevridd skolesystem og av systemmedia at de med åpne øyne oppsøker faresituasjoner.

Hvorfor manipulerer og lyver de som lever fjernt fra de fleste nordmenns virkelighet? Vil og kan det skape usikre og kritiske borgere? Kunne det oppstå forskyvninger og grunnleggende endringer i samfunnet og for de styrende? NOK ER NOK!

En serie av voldsepisoder mot spesielt unge kvinner viser at mange er så indoktrinert av et «tolerant», venstrevridd skolesystem og av systemmedia at de med åpne øyne oppsøker faresituasjoner

Dette kan man også se i den naiviteten hva gjelder omgang med kulturfremmede eller andre mannlige fremmede. Dette falske feminine og metroseksuelle handlingsmønsteret er å føre tilbake til en feil oppdragelse og ideologisk blindhet.

Skrekkens eksempler:
Tilbake i 2008 fikk den 33 år gamle italienske «Aksjonskunstneren» Guissepina Pasqualino di Marieno, alias Pippa Bacca den «glimrende» ideen om å sette et tegn for freden. Utkledd i en hvit brudekjole foretok denne feministen en haiketur gjennom Balkan og Midtøsten hvor målet var Israel. Denne «fredsmisjonen» endte etter få dager i landsbyen Gebze sør for Istanbul, Tyrkia. Der ble hun plukket opp av den arbeidsløse Murat Karatas, voldtatt og drept. En skjebne hun har delt med utallige systemindoktrinerte unge kvinner. Vi i FMI er så fortvilet og forbannet at vi nevner bare det norske navnet Maren og muslimske Marokko.

21 årige Makenzie Noland som studerer «rovdyrøkologi» ved A&M University i Texas. Etter en vellykket eksamen poserte hun med en 4 meter lang alligator og berørte nesetippen til denne primaten. Lykkeligvis ble hun ikke spist levende og hvis hun hadde blitt spist hadde hun vært en klar kandidat til Darwin-prisen som siden 1994 blir utdelt for utrolig dumhet. Slik gikk det ikke med den 17 år gamle russiske Xenia Ignatjewa som døde når hun ville ta en Selfie når hun klatret på en bro. I Romania døde 18 år gamle Anna Ursu når hun klatret på et lokomotiv og fikk 27 000 Volt gjennom kroppen bare for å ta en Selfie. Naive kvinner lærer faktisk ikke noe av grove massevoldtekter og drap utført av i all hovedsak kulturfremmede over hele Europa. Et annet eksempel var tyske Sophia Løsche, medlem av søsterpartiet til Støres arbeiderparti. Hun var forfekter for et multikulturelt Tyskland, et grenseløst Europa og aktiv i «flyktning-» og «hjelpeorganisasjonen» «No Border Kitchen». 14 juni i år fikk hun haik med den marokkanske trailersjåføren Merabet B. Hun led samme skjebne som «fredskunstneren» fra Italia, voldtatt og drept. Banalt sier du? Nei, ideologisk hjernevasket hvor en ukritisk kontakt med rasefremmede er «normalt» i disse urolige tider. Disse eksemplene illustrerer en oppdragelse, skolegang og en daglig indoktrinering av omskoleringsidiotene i statsfinansiert systemmedia. De siste tiårene har en pervers form for pedagogikk bidratt til at naturlige kjønnsrollemønstre blir demonisert. De voksnes angst for å si og gjøre noe feil smittes over på de oppvoksende generasjonene. Det å stå for sin overbevisning og skille seg ut fra massene med resultatet at man blir utgrenset er for mange, og da spesielt unge jenter og kvinner, en katastrofe. Lettere er det å svømme med strømmen enn å bevare sin egenverdi. Naturlige instinkter for de unge og gamle blir bevisst manipulert.

Den russiske biologen og publisist Sonja Margolina beskriver dette meget treffende: «Regjeringer har i de siste tiår spredt tesen om fred og velstand. Sikkerheten i det offentlige rom er sammenlignet med andre land uten relevans». Dette fører til en «eventyrliknende overbevisning om verdensfred og frihet» Dette parret med «må ikke-dømme noen» hvor virkelighetsoppfatning er en manglende egenskap. På denne bakgrunn kan man forstå trakassering, voldtekter og drap begått av, som oftest mannlige kulturfremmede. Bare det å oppfordre til forsiktighet i omgang med andre kultur og etnier er i «godmenneskenes» øyne rasisme. Fire generasjoner med regelrett hjernevask fra statsmaskineriet er implementert i store deler av befolkningen og påpeker man udiskutable fakta blir man stemplet som «rasist» og det som verre er.

Et feminisert «hjelpekorps» av uvitende
grunn til frykt 1Multikulturelle samfunn er forhåndsdømt til å kollapse. Hvorfor skal vi tillate dette for Vårt Norge?

Dette viser seg i praksis hvor 3/4 av alle s.k. «flyktningshjelpere» er kvinnelige, representert ved den oppvoksende generasjonen er det ca. 80 %. Denne nære kontakten med fremmede er feministenes domene og som all statistikk bekrefter ender det ofte i rene tragedier. Den manglende evnen til å reagere riktig på potensielle farer gir to forskjellige konsekvenser:

1. Mangelen på bevissthet til å kjenne igjen en kommende eller reell trussel i gitte situasjoner.

2. Bevisstheten til å kunne handle preventivt på potensielle farer med alle tilstedeværende sanser og redskaper.

Ynkelige, avhengige og nyttige idioter
Når regjeringer, storting og det som tidligere ble definert som den fjerde statsmakt, nå er mutert til systemets ynkelige og nyttige idioter i den statsfinansierte systemmedia er det innlysende at den folkefiendtlige agendaen til den nye adelen setter spor. Følelsen av å gjenkjenne farer er ikke tilstede fordi marionettene i de styrende organer underslår faktiske forhold om kriminalitet- og innvandringsstatistikk, eller underslår å formidle brisant informasjon om det virkelige sikkerhetspolitiske situasjonen. FMI henviser her til en tidligere publisert objektiv og faktabasert artikkel som ingen i systemmedia har grepet fatt i og opplyst den norske befolkningen om.

Hvorfor manipulerer og lyver de som lever fjernt fra de fleste nordmenns virkelighet? Vil og kan det skape usikre og kritiske borgere? Kunne det oppstå forskyvninger og grunnleggende endringer i samfunnet og for de styrende?

Det er naturlig å høre på sin egen magefølelse og underbygge dette med objektiv faktabasert tallmateriale for da man kan bedre forstå dagens rasjonelle Norge og verden forøvrig. FMI appellerer til spesielt den yngre delen av Norges befolkning om ikke å stole på det offisielle Norge og deres tolkninger av virkeligheten. Ta ansvar for deres eget ve og vel, da dette systemet ikke vil kunne gjøre det i meget nær fremtid. De styrende er mer opptatt av å sikre sine posisjoner og goder og kontinuerlig fortsette å bedra dere.

NOK ER NOK!
FMI oppfordrer alle frihetselskende nordmenn, nasjonalistiske grupper, organisasjoner og små partier om å respektere hverandre! Vi må snakke sammen! Vi må samarbeide! Vi må sammen arbeide for en felles plattform før valget i 2021! Vi har alle et felles mål: Norge er Vårt! NOK ER NOK!
FRI! SOSIAL! NASJONAL!

Nettredaksjonen

Hjelp FMI økonomisk: Vi har ressurser, kunnskap og mot, men ikke økonomi til å ekspandere for å gjennomføre planlagte opplysningskampanjer. Vi vil uansett fortsette kampen innenfor våre rammer og fortsette å formidle det de herskende i regjering, storting og systemmedia ikke vil at dere skal ha kunnskap om: Mot til sannhet!

Hjelp oss i vårt viktige idealistiske arbeid, enten via et brev med innhold (anonymt eller ikke), Vipps: 43995 eller Kontonr: 0530.40.68169. FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N.

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Klistremerker i Bergen
Mandag 18. november 2019


Aktivisme på Fagernes
Lørdag 21. september 2019


FMI informerte i Sør-Trøndelag
Tirsdag 17. september 2019


FMI på Oppdal
Mandag 16. september 2019


Opplysning i Ålesund
Tirsdag 10. september 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 234 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015