header

Foto over: Wikipedia.orgsolsnu

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

arendalsuka djupedal

Øystein Djupedal fra under ungdomspartilederdebatten under Arendalsuka i 2018. Foto: M. Hauglid.

I etterkant av FMI sin søknad om standplass under årets Arendalsuka ble det av arrangøren besluttet å arrangere og gjennomføre et seminar der rådet for Arendalsuka ønsket å sette spørsmålet om ytringsfrihetens rammer og kriteriene for deltakelse, på dagsorden.

I etterkant av seminaret har Arendalsukas sekretariat kommet med en tilrådning til Arendalsukas råd. Her anbefaler sekretariatet at rådet avslår FMIs søknad om standplass. Dette begrunnes i hovedsak med at FMI har et "klart rasistisk og voldsrettet budskap".

FMI har lest tilrådningen og finner det nødvendig med en kort kommentar.

Først vil vi stille spørsmål om noen av de inviterte deltagere til seminaret som i e-post til FMI 14. mars betegnes som innenfor fag- og forskningsmiljøer med stor kompetanse på ytringsfrihet og demokrati.

Seminaret ble ledet av Harald Stanghelle som tidligere har vært journalist/redaktør i avisen Aftenposten. Aftenposten har uten unntak siden 1998 sensurert bort samtlige artikler og leserinnlegg fra FMI. Dette har sin forhistorie i et demoniserende innlegg om FMI som ble publisert i Aftenposten, men som ble nektet tilsvar.

Videre hadde seminaret deltagere som Tore Bjørgo, tidligere ansatt ved politihøgskolen, Jon Fitje Hoffmann fra PST (Politiets sikkerhetstjeneste) og Morten Sjustøl, Agder politidistrikt. Alle disse tre er eller har vært tilknyttet en etat i Norge som ved flere anledninger har bivånet voldsutøvelse på sakesløse FMI-medlemmer opp gjennom historien. Kan nevne Torfinn Hellandsvik (tidligere og nå avdøde FMI-medlem og skribent for FMI) og som under FMIs landsmøte i 1989 i Arendal ble utsatt for vold av statsfinansiert pøbel, i hovedsak blitz og sos-rasisme, og ble påført skader han slet med resten av livet. Under samme landsmøte ble også en eldre kvinne nedslått og flere delegater fikk frarøvet dokumenter og fotoapparat samt hindret i å komme inn på Central Hotell der møtet ble avholdt, dette mens Bjørgo, Fitje Hofmann og Sjustøl sine forgjengere stod med hendene i kors og ikke løftet en finger. Det bør her også nevnes at under voldspøbelens herjinger denne helgen i Arendal gikk Øystein Djupedals tidligere leder, Hanna Kvanmo i fremste rekke i demonstrasjonstog sammen med pøbelen.

Videre kan vi nevne saken mot FMIs tidligere formann Arne Myrdal. Den kjenner de fleste. Her ble overvåkningspolitiets muldvarp, Tom Krømcke sendt med flere kilo dynamitt på buss til Myrdals hjem. Alt dette er grundig dokumentert i boken "Myrdalsakene", skrevet av nå avdøde høyesterettsadvokat Erik Gjems-Onstad.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Et annet eksempel er drapsforsøket på Bjarne Dahl (tidligere og nå avdøde formann og skribent for FMI) på Youngstorget i 1993. Her ble Dahl nesten slått ihjel, også den gang stod politiet med hendene i kors og var tilskuere. Argumentet til politiet for ikke å gripe inn var: "vi ville ikke provosere." Dahl slet resten av livet med senskader pga. angrepet.

Så har vi Lars Gule. En tidligere terrorist som i 1977 ble arrestert i Beirut med dynamitt i sekken med det som mål å gjennomføre et attentat.

Det såkalte Myrdalslaget blir også trukket fram med jevne mellomrom av innvandringslobbyen til inntekt for hvor "voldelige FMI har vært og er" og som sikkert var et eksempel som deltagerne i det avholdte seminaret 30. april brukte som argument for at Arendalsuka bør utestenge FMI med standplass. Her må det påpekes at den gang på Fevik i 1990 da denne episoden utspant seg i regi av Arne Myrdal, var hovedpersonen ikke lenger leder og medlem av FMI. Myrdal hadde på det tidspunkt stiftet sin egen organisasjon - Norge Mot Innvandring - og han handlet fullstendig på eget initiativ og for egen regning uten at FMIs landsstyre var klar over det som skjedde. Dette er også dokumentert i pressemelding fra den gang som ble utsendt til media og politikere, men som tradisjonen tro ble nektet spalteplass i statsstøttet media. Politiet spilte også her en tvilsom rolle da Agder-politiet fant det vanskelig å avse styrker til Fevik for å bistå slik at pøbelen ikke ødela nok et FMI-landsmøte. Politiet dukket som kjent opp etter "slaget". Under rettssaken mot Myrdal kom det fram at i bussen som demonstrantene kom til Fevik med fantes diverse slagvåpen som blir benyttet i voldssammenheng. Dette tok retten ikke hensyn til. Alt dette er dokumentert i Myrdalsakene og i dommen mot Myrdal.

Så har vi Ervin Kohn, nestleder for kommunikasjon ved Antirasistisk senter og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo. Kohn tilhører og representerer et folk og en tro som i etterkant av Fremskrittspartiets demokratiske fattede landsmøtevedtak i 2017, om å forby omskjæring av guttebarn i Norge, kalte inn "på teppet" partileder Siv Jensen til et lukket møte der hun måtte bedyre til European Jewish Association at de ikke hadde noe å bekymre seg over at hun og Frp kom til å jobbe for et slikt forbud. Det lukkede møtet med European Jewish Association fikk minimalt med pressedekning i Norge.

Siv Jensen stilte seg dermed som garantist for at et demokratisk og lovlig fattet vedtak fra landsmøtet til Frp ikke kom til å få noe uttelling.

Da det også på konferansen 30. april var tilstede en representant for Norsk redaktørforening, her ved Arne Jensen må det nevnes avisen Agderposten som 11. april 2014 publiserte en elleve siders artikkel om Arne Myrdal og FMI som tvers gjennom var løgn fra A til Å. Tilsvar ble nektet av Agderpostens redaksjon. Saken ble klaget inn for Pressens faglige utvalg uten at klagen ble tatt til følge. Det skal mye til for at undertegnede og andre innen FMI blir overrasket og får hakeslepp, men den aktuelle artikkel i Agderposten må være det verste makkverk som noen gang er skrevet om FMI og publisert av en statsfinansiert avis.

På hvilken måte kan slike personer som direkte og indirekte har en så broket fortid bistå med råd og veiledning i spørsmål om ytringsfrihet, demokrati og antivoldsarbeid? Hvordan i all verden kan Arendalsukas sekretariat og råd sette sin lit til slike personer?

Til slutt vil jeg kommentere de evige beskyldningene om rasehets ol.:

FMI er en partipolitisk uavhengig opplysnings- og interesseorganisasjon som er bygget på demokratiske grunnprinsipper og vår kristne kulturarv. Det er riktig at FMI ønsker å bevare for framtidige generasjoner Norge som et land for nordmenn og samer, der vi kan videreføre vår kultur og våre tradisjoner. Dette er en menneskerett. Vi ønsker samtidig alle folks rett til eget hjemland. FMI er motstander av masseinnvandringen til Norge.

FMI er en uttalt ikke-voldelig organisasjon. Vi har aldri oppfordret til vold overhodet i motsetning til statsfinansiert voldspøbel og statsstøttet media som på slutten av 1980-tallet oppfordret til voldsbruk mot FMI-medlemmer – «Kjeppjag FMI» – gjennom annonsering i Oslo-pressen.

Allerede under stiftelsesmøtet i Haugesund i 1987 ble FMI møtt med grove anklager og journalister som fysisk presset seg inn i møtelokalet selv om møtet var lukket. Absolutt samtlige stand og torgmøter som FMI arrangerte og det kom til voldelige sammenstøt, var det statsfinansiert voldsberme tilhørende venstresiden som laget bråk.

Om Arendalsukas råd avslår FMIs søknad om stand viser arrangøren sitt sanne antidemokratiske ansikt, i sterk kontrast til det Arendalsuka utad står for.

Med hilsen

royset 051014Folkebevegelsen Mot Innvandring - FMI
Bjørnar Røyset
Formann

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme på Fagernes
Lørdag 21. september 2019


FMI informerte i Sør-Trøndelag
Tirsdag 17. september 2019


FMI på Oppdal
Mandag 16. september 2019


Opplysning i Ålesund
Tirsdag 10. september 2019


Aktivitet i Råde kommune
Søndag 25. august 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 115 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015