header

Foto over: Wikipedia.orghost pixabay

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

europa oversvommelse

Folkefiendene i EU kjemper for sin superstat med nytt menneskemateriale enn den opprinnelige europeiske befolkningen.

Forslagene til endringer av Dublin-avtalen er en blåkopi av Soros sin 7-punkts plan for destabiliseringen og opprettelsen av et Europa uten grenser og oversvømme Europa med rasefremmede fra den 3. verden.

For få dager siden vedtok EU-departementet «LIBE» endringer av den bestående Dublin-avalen. Med de nye reglene tvinger man alle medlemslandene til å motta kulturfremmede, mot folkeviljen til innbyggerne. De landene som nekter å motta kvote-menneskene vil ikke få overført EU-midler og på sikt forsøker eurokratene å presse spesielt Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn og Kroatia til å endre sin nåværende asyl-praksis.

«Geværet er ikke bare funksjonsdyktig, men også ladet: I fremtidens Europa vil det innføres et permanent og rettsbindende omfordelingssystem for migranter uten begrensning.» Dette uttalte Ungarns statsministeren Orban og han la til: «Det stemmer at vi er i kamp for vår nasjonale suverenitet og frem til nå er det vi som har bestemt hvem som skal leve i Ungarn», og fortsatte: «Det angrepet som EU-parlamentet har startet overfor vår suverenitet er hardere enn de tidligere kampene.»

«Flyktninger» overalt og uten grenser

Forslaget som skal endelig vedtas nå i november inneholder følgende punkter:

  • Regelen som sier at de reisende skal stille asylsøknaden i det landet som de først kommer til skal oppheves.
  • Ønskene fra «migrantene» til hvilket land de ønsker å reise til skal ivaretas.
  • «Asylsøkere» som har forbindelser (familie) i et land skal automatisk bli transportert dit.
  • «Asylsøkere» som ikke har noen forbindelse til noe land skal «omfordeles».
  • «Asyl-søknader» for en gruppe (30 stk.) av personer skal godkjennes. Begrunnelsen er at «flyktningen» ikke skal føle seg ensom......
  • Alle medlemslandene er forpliktet til å motta og forsørge den nyankomne.
  • Medlemsland som nekter å mottar sosialturister skal ikke motta EU-subsidier.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Omsetningen av de nye reglene skal ha en overgangstid på tre år.

Er dette den endelige undergangen for Europa?
Sprengstoffet i de nye reglene blir ikke belyst i systemmedia og den jevne borger får ikke kunnskap om dette, ei heller hvorfor Visegrad-statene kjemper i mot de nye reglene. Systemmedia benytte den gamle propagandateknikken for å diskreditere andre lands statsledere i stedet for å bedrive objektiv journalistikk.

Det gamle ordtaket om at den som gir seg har tapt, gjelder fortsatt. Her et megetsigende sitat fra nasjonalisten Viktor Orban: «Så lenge denne regjeringen sitter med makten og jeg har noe å si, vil det ikke bli gjennomført noen omfolkning eller kvote i Ungarn.»

FMI støtter landene i Øst-Europa og hvis de fortsatt viser at sitt eget folk og fedreland er viktigere enn EU og deres perfide forslag om opphevelsen av Dublin-avtalen, ja, da kan dette bety at planene fra Merkel, Macron og resten av Europa-fiendene om en superstat endelig sprenges i fillebiter.

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen Mot Innvandring, FMI

Vi oppfordrer alle nasjonalister om en aktiv støtte i FMIs frihetskamp for Vårt Norge: Bli FMI-medlem. Støtt oss også økonomisk via Vipps 43995 eller kontonr.: 0530.40.68169.

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Klebemerker i Bergen
Søndag 17. mai 2020


Klistremerker i Bergen
Mandag 18. november 2019


Aktivisme på Fagernes
Lørdag 21. september 2019


FMI informerte i Sør-Trøndelag
Tirsdag 17. september 2019


FMI på Oppdal
Mandag 16. september 2019


Opplysning i Ålesund
Tirsdag 10. september 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 236 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015