header

Foto over: Wikipedia.orghost pixabay

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

FMIs Nettavis

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever derfor ikke at alle ytringer i nettavisen skal være uttrykk for FMIs holdninger. FMI som organisasjon tar heller ikke stilling til internasjonale spørsmål.

Underskriftskampanje!
Vi krever folkeavstemning angående innvandringspolitikken.

 


NRKs Ole Torp: "Takk for innsendte synspunkt. Søk snarest profesjonell hjelp."
Dette var svaret Norvald Aasen fikk fra den profilerte NRK-journalisten. Hilde Løchen, redaksjonssjef for debattprogrammene i NRK, beklaget senere på vegne av Torp.

Add a comment
Kilde: Dagbladet Information den 7. Februar  2011.   

vintherjensen-1Lektor i religionshistorie ved Københavns Universitet Mikael Rothstein, er stærkt utilfreds med, at Danmark Radio, nu er forpligtiget til at  ”varetage en kristen kulturarv”.

Add a comment
F.t. Bangkok, Thailand.

garforsFørst kom kansler Angela Merkel på banen, der hun erklærte denne masseinnvandringen til Tyskland som død og mislykket. Så kom Frankrikes president Nicolas Sarkozy med samme utsagn om tilstandene i sitt eget land. Og nå kommer sannelig også statsminister David Cameron på BBC, og som går ut world wide, med et enda klarere budskap. Ja, han sier det like ut, det som også undertegnede har sagt og skrevet i 30 år; at det er den statlige og påførte fremmede multikulturen og muslimenes totale negativitet til hele Vesten - som er grunnlaget for de problemene vi har i dag med den islamske ekstremismen. Og som vi nå ser vokser og blomstrer over hele Europa!

Add a comment
Verdens Gang krever at markering av 26. januar til minne om drapet på Benjamin Hermansen, av en norsk hvit ungdom, bør bli en skammedag for oss nordmenn. Rasister som vi er, fordi vi er hvite. Uken før drapet på Benjamin ble en norsk, hvit ungdom stukket i hjel og partert av en innvandrer fra Afrika. Har Norges statsminister gått i fakkeltog for ham? Nei. Eller antirasistene? Nei. Hvor selvutslettende skal vi la dem gjøre oss? Er vi i ferd med å miste forståelsen av oss selv? Er denne forskrudde mentalitet resultat av Arbeiderpartiets antinasjonale påvirkning gjennom de siste hundre år? Add a comment
aasenVil gjerne komme med en kommentar i anledning debatten på NRK2 den 2.februar 2011. Nils Butenchøn hevdet at pro-Mubarak tilhengere, noen også kriminelle, var betalt av myndighetene for å angripe Mubarak-motstandere under demonstrasjonene i Egypt. Et vakkert smil fra programlederen ble ledsaget av setningen som lød omtrent som dette: Slik som vi har sett fra en del andre regimer. Her kan jeg legge til noe som programlederen burde sagt: På samme måte som vi også har sett praktisert i Norge. Spesielt når det er meninger om masseinnvandringens konsekvenser som blir forsøkt ytret.

Add a comment
Kilde: Snaphanen. Den 28. 1. 2011.

vintherjensen-2På tyve år er antallet af muslimer i Danmark mere end fordoblet. I 1990 var der 109.000 muslimer i Danmark, mens der i 2010 var 226.000. Det viser en ny undersøgelse, som i dag blev offentliggjort på Pew Forum on Religion & Public Life.
Undersøgelsen kortlægger antallet af muslimer i verden de seneste 20 år samt beregner, hvordan udviklingen kommer til at se ud de næste 20 år. På globalt plan vokser antallet af muslimer om end i et mere moderat tempo end i Danmark.

Her forventes fordoblingen at være nået om tyve år i 2030. Men mere interessant er, at hvor muslimerne i 1990 udgjorde omkring en femtedel af jordens befolkning vil den i 2030 udgøre en fjerdedel. Befolkningsvæksten blandt muslimer er altså markant højere end blandt den brede befolkning.

Se prognose. Add a comment
dahlDet er langt mellom gladmeldingene, men nå kan NTB trøste oss med at fødselsraten blant muslimene faller. Slik lyder overskriften. Men om du leser hele teksten, vil du sanne at alt er relativt her i verden. For uansett vokser den dobbelt så fort som i den ikke-muslimske del av menneskeheten, og det er andre høyst reproduktive mennesker på denne kloden – det er vel bare vi hvite kristne som greier å holde igjen. Antallet muslimer er beregnet å øke fra 1,6 milliard til 2,2 milliarder innen år 2030.

Add a comment
Kilde: Dagbladet Information, den 31. januar 20011. Sendt av Poul Vinther Jensen.

hedegaardIfølge Ritzau, er formanden for Trykkefrihedsselskabet netop blevet frikendt  i en racisme-sag.

Retten finder ikke, at Lars Hedegaard (bildet) havde fortsæt til at offentliggøre forhånende udtalelser. Trykkefrihedsselskabets formand, Lars Hedegaard, frifindes i sagen, hvor han var tiltalt for udtalelser om muslimers voldtægter af børn.

Add a comment
aasenHar nettopp sett gjennom avisa Norge idag som kom i dag (27/1). Det er to saker eg merkar meg, den eine er om Tallerås/Stangeland som avisa stadig sutrar for. Desse hedersmenn! La meg seie det slik: Her har vi to vaksne menn som gjennom mange år har levd godt som stortingsrepresentantar, med god løn, alt gratis i samfunnet, reiser, telefon, aviser, feite diettpengar +,+,+. Så har dei i tillegg feite styrehonorar, men dette skal ikkje vere inntekt liksom, for såleis kan dei oppnå  ein rundeleg stortingspensjon. Dette er folk som etter mitt syn ikkje har magamål når det gjeld pengar og materiell rikdom. Om denne avisa ikkje har meir trengane menneske å sutre for så må også denne avisa få lov å klare seg utan mine abonnementspengar i framtida.

Add a comment
Til alle nye patrioter av Norge.

På TV og radio var det på onsdag den 26/1, bred dekning av minnemarkering for Benjamin Hermansen som ble drept av såkalte nynazister den 26/1 2001. Det kan være greit at nye sympatisører av FMI får vite reelle sannheter om hva som hendte - og hender.

Add a comment
dahlDagens gladmelding fra Statistisk Sentralbyrå (25/1) er egentlig en reprise. Enda en gang er Mohammed det overlegent mest anvendte navn på nyfødte gutter i hovedstaden. I tillegg er der sikkert et antall Yusufer, Mustafaer og desslike. Er ikke dagens styrende i stand til å se ti år inn i fremtiden? Begriper de ikke at landet vårt er offer for en veritabel invasjon, som omformer Norge? Er dette en villet politikk, eller er de bare bevisstløse?

Add a comment

En offisiell uttalelse fra FMI.

roysetPå bakgrunn av de femtifem – 55 – nordmenn som siden 1981 er drept av innvandrede utlendinger, ble det i april skrevet en offentlig uttalelse som bl.a. ble sendt til Statsministerens kontor og Justis- og politidepartementet. Vi kom her med en oppfordring til Den norske regjering om å arrangere en minnemarkering over de nordmenn som har endt sine dager p.g.a. en naiv og ansvarsløs innvandringspolitikk som myndighetene har ført i over 30 år stikk i strid med Grunnloven, menneskerettighetene og folkemeningen. Først etter å ha sendt en purring til nevnte departementer, behaget det de folkevalgte statsoverhoder å svare.

Add a comment

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Flygeblad i Narvik og Svolvær
Tirsdag 30.6.2020


Lesja ble informert
Søndag 28. juni 2020


Klebemerker i Bergen
Søndag 17. mai 2020


Klistremerker i Bergen
Mandag 18. november 2019


Aktivisme på Fagernes
Lørdag 21. september 2019


FMI informerte i Sør-Trøndelag
Tirsdag 17. september 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 333 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015