header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

Oct. 23, 2014 - Brussels, Bxl, Belgium - Hungarian born US billionaire philanthropist and Chairman of the Soros Fund Management LLC George Soros gives a speach during the meeting of International Crisis Group Working to Prevent Conflict Worldwide in Brussels, Belgium on 23.10.2014 by Wiktor Dabkowski PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAw80OCT 23 2014 Brussels Bxl Belgium Hungarian Born U.S. Billionaire Philanthropist and Chairman of The Soros Fund Management LLC George Soros Gives a speech during The Meeting of International Crisis Group Working to Prevent CONFLICT World Wide in Brussels Belgium ON 23 10 2014 by Viktor Dabkowski PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAw80

Oligarker som George Soros er forkjempere og premissleverandører for transformasjonen av de vestlige samfunnene. Politikerne og statsbyråkratiet er ordremottakereMålet til rovdyrkapitalistene er globalisering og ødeleggelse av nasjonalstatene.

George Soros er et eksempel på multi-milliardærenes økende makt ikke bare i næringslivet, men også i dagens politikk. Knapt et vestlig samfunn styres uten deres manipulative engasjement. De overtar i egen regi offentlige oppgaver uten at dette blir legitimert av de som skulle vært de egentlige beslutningstakerne, nemlig det parlamentariske demokratiet og dets folkevalgte politikere.

Eliten bruker ofte pengene til formål som bedre burde avgjøres demokratisk, dvs. at befolkningen direkte styrer prosessene. Penger brukes uansett ikke bare til å danne meninger, men også til å skape realiteter og omstruktureringer av samfunnet. George Soros med sin Open Society Foundation finansierer aktivt utallige NGO`er (Non-Governmental-Organizations, dvs. ikke-statlige organisasjoner) som manipulerer regjeringer og opinioner i flere land.

Hvilken makt han besitter illustreres i dette ene eksempelet: https://fmi.no/2629-soros-sine-ngos-truer-italia-hvis-menneskehandelen-til-ngoer-stoppes-vil-det-bli-internasjonale-sanksjoner-100123.html

Oligarkene er forkjempere og premissleverandører for transformasjonen av de vestlige samfunnene, der politikerne og statsbyråkratiet er ordremottakere.

Soros påvirker aktivt mangfoldspolitikk, kjønnspolitikk, menneskerettigheter, migrasjon, klima, arbeidsforhold, grunnleggende sikkerhet og ideelle organisasjoner.

Georg Soros bidrar med mega-summer i kuppforsøk mot forskjellige regjeringer. De best dokumenterte er det mislykkede kuppet i Georgia og det vellykkede Maidankuppet i Kiev 2014.

Soros’ NGO`er støtter valgkamper (les: undergraver demokratiet) i forskjellige land, nå sist bevist i Ungarn hvor han aktivt bidro i valgkampen til den valgte sosialistiske ordføreren i Budapest.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995. Medlemskap i FMI kr 300,–.

Et eksempel på kynismen til Soros, er hvordan han den 16. september 1992 - i ettertid herostratisk benevnt som Black Wednesday – investerte mot det britiske pundet. Dette førte til en av de mest katastrofale økonomiske hendelsene i moderne historie, og gjorde at Soros tjente astronomiske summer. Inflasjonen i England steg til over 10 % med påfølgende stagnasjon og massearbeidsledighet.

Bill Gates, George Soros, Rotschild, Rockefeller, Warren Buffet, Bloomberg, Jeff Bezos og deres likesinnedes makt og mandat er deres milliarder av dollar. Dette har de ofte oppnådd ved å utnytte smutthull som skatteparadiser og svake punkter i lokalsamfunn, dette takket være store banker og hærer av advokater.

Disse milliardærene, samlet under den kunstige betegnelsen «filantroper», er de virkelige beslutningstakerne i dagens politikk.

Bill Gates er for eksempel hovedsponsor for WHO. Gates ble utnevnt til sjef for den globale vaksineplanen for 2012-2020, til tross for at han ikke har noen medisinske kvalifikasjoner.

Bill Gates har også uttalt at «han er interessert i vaksiner på grunn av de astronomiske økonomiske fordelene». Gates sin formue har vokst til over 100 milliarder dollar takket være vaksineprosjektene han har investert i.

Resultatet av Gates’ tvilsomme vaksinasjonsinvesteringer, fikk vi oppleve ved den oppkonstruerte korona-pandemien som startet mars 2020. Gjennom indoktrinering, feilinformasjon og skrekkscenarier godtok majoritetsbefolkningen massive innskrenkninger i sine lovfestede menneskerettigheter. Ved å la seg injisere med en hastegodkjent mRNA-«vaksine», deltok folk i et verdensomspennende medisinsk eksperiment som det nå er stor grunn til å frykte langtidskonsekvensene av.

FMI anbefaler denne artikkelen som dokumenterer hvordan WHO er styrt av private selskaper og NGO`er, noe som har skapt et verdensomspennende totalitært system som fratar menneskeheten alle rettigheter og friheter under påskudd av «helsekriser av internasjonal interesse».
https://fmi.no/2628-verdens-helseorganisasjon-who-er-en-verdensregjering-med-diktatorisk-makt-060120.html

Finansieringen av WHO bidro til en gunstig effekt på Bill Gates sine aksjer i firmaene Pfizer/BionTech. Han solgte flesteparten av aksjene i desember 2022 og tjente ufattelig flere milliarder. I tillegg til aktivitetene gjennom forskjellige NGO`er promoterer Melinda og Bill Gates Foundation stadig nye prosjekter som etter hvert forskjellige regjeringer medfinansierer. Her kan vi nevne GAVI, hvor bl.a. Norge er en av hovedsponsorene, som bidrar til at Bill Gates blir enda rikere.

Her er et annet av flere eksempler for hvordan Gates aktivt setter premissene for samfunnsutviklingen:
https://fmi.no/2638-mat-som-mrna-vaksine-bill-gates-gir-seg-ikke-og-finansierer-forskning-020223.html

Målet til rovdyrkapitalistene er globalisering og ødeleggelse av nasjonalstatene
Når 42 milliardærer eier mer enn halvparten av «verdens rikdom», trenger en ikke være nasjonalist eller kommunist for å finne det svært bekymringsfullt. Ett problem er at de uanstendig store formuene, som er muliggjort av globalisering og sårbarheter i samfunnet, ikke burde eksistere. Et annet problem er innbyggernes uvitenhet. Stadig flere overlater ansvaret til stadig færre kvalifiserte eller ukvalifiserte personer. Det hele har skjedd i årevis til applaus fra systemmedia og synlig for alle.

Abonnement Norge Er Vårt kr 120,–. Enkeltnummer kr 65,–. Kontonr.: 0530.40.68169.

I et slikt klima med intellektuell tilbakegang i demokratiske strukturer, kan mennesker som Soros, Rotschild, Rockefeller og Gates bestemme premissene med sine midler og NGO`er fordi parlamentene ikke motvirker dette.

Open Society Foundations er eksempelvis bidragsyter til flere lobby-organisasjoner som arbeider med de fleste regjeringene i Europa. Disse regjeringene finansierer igjen systemmedia som på sin side presenterer den virkelighetsoppfatningen, altså løgnene, slik de virkelige makthaverne ønsker. Resultatet er en statsindoktrinert og villedet befolkning.

Konklusjonen må bli at profesjonelle politikere i det parlamentariske demokratiet til syvende og sist utgjør en trussel mot demokratiet og befolkningen. De bekrefter dette daglig ved å håndheve oligarkenes kapitalinteresser.

I og med det parlamentariske demokratiets sørgelige tilstand er det forståelig at objektive, alternative medier inntar en stadig større rolle i nyhetsformidlingen på bekostning av statsfinansiert systemmedia.

Konsekvensene er at stadig flere mennesker har gjennomskuet skuespillet til protagonistene, og har skjønt hvem som sitter med den egentlige makten.

Nettredaksjonen


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 30 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. – E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) – Kontonr.: 0530.40.68169 – Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX – IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 – Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015