header

Foto over: Wikipedia.orgjente med skøyter og ulv

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

demonstrasjon dortmund tysklandIkke til å misforstå: Fred, frihet og suverenitet: Europa, våkn opp!

Med gjennomføringen av demonstrasjonen 14. april 2018 i Dortmund, Tyskland var et foreløpig og verdig punktum for en kampanje som har foregått siden Europakongressen i november 2017. Ved markeringens start var det samlet cirka 1000 stolte og sosialt innstilte nasjonalister, dette i følge tall fra politiet. Majoriteten av deltagerne var naturlig nok fra Tyskland og representerte Die Rechte, NPD, frie og autonome grupperinger, Identitære Aksjon og andre bekymrede borgere. På tross av mobilisering av folkefiendtlige grupperinger fra venstresiden kunne alle deltagerne uten problemer samles sentralt i Dortmund.

 

 

Solidaritet fra nasjonalister med nasjonalister

demonstrasjon dortmund tyskland 1
Et glimt av de internasjonale nasjonalistiske delegatene.

De utenlandske delegasjonene bidro til å vise den felles europeiske viljen mot diktatoriske forordninger og lover fra folkefiendene i Brüssel. Forent i kampen for frie og uavhengige nasjonalstater var det en gjensidig respekt og solidaritet mellom nasjonalister representert fra Belgia, Bulgaria, Frankrike, Ungarn, Østerrike, Russland og FMI fra Norge. Beklageligvis var våre kamerater fra Hellas, Nederland, Sverige, Tsjekkia, Slovakia og Italia forhindret. Ved neste internasjonale markering vil de garantert være tilstede for å sette et tegn mot globalistene, kapitalkreftene og de folkefiendtlige regimene i EU og våre hjemland som arbeider for en utslettelse av Europas suverene nasjonalstater slik vi kjenner de.

Appeller og taler
Markeringen ble ledet av Michael Brück fra Die Rechte som sitter i bystyret i Dortmund. Første taler var FMIs representant fra Norge, Morten Lorentzen. Vi bringer her korte utdrag fra appellen som han holdt:
«Vi alle kjemper for det samme mål, nemlig suverene og homogene nasjonalstater som setter interessen til sitt eget folk som første prioritet…. Hva vi opplever i Europa i dag er at nasjonalstatene uthules fra psykopatene i Brüssel og deres styrende medsammensvorne…. Deres mål er å ødelegge vår kultur, egenart og hjemland…. Globale firmaer som Goldman Sachs, en del av Rotschilds finansimperium plasserer sine tidligere medarbeidere i strategisk viktige posisjoner, eksempelvis Frankrikes Macron og Draghi i EZB…. En desimering av vårt folk på bekostning av en styrt import av fremmede folk og raser…. Vi forlanger stengte grenser og repatriering av disse menneskene som ikke tilhører Europa…. Målet til eurokratene og kreftene som står bak, er et Europa uten en unik og rik kultur, grenser og nasjonalstater…. Vi stolte og sosiale nasjonalister godtar ikke dette…. Parlamentarismen gjenspeiler ikke lenger folkeviljen og våre motstandere er systemmedia, ‘folke’valgte motstandere i kommuner, byer, Storting og regjering…. Kun en opplyst og ekte opposisjon som kommer fra folket kan stoppe de styrende og herskende…. Et politisk og nasjonalistisk paradigmeveksel er innledet i hele Europa og de etablerte frykter denne naturlige utviklingen…. Et nasjonalistisk pan-europeisk samarbeid er viktig for å redde vår frihet, vårt folk og våre fedreland…. Europa, våkn opp!»

Bulgarias representant nevnte i sin tale kreftene som står bak en aktiv ødeleggelse av Europa og at deres union er «en konsentrasjonsleir med det mål å utslette de forskjellige egenartene og kulturene vårt Europa består av».

Russlands taler tok opp den stadig økende provokasjonen mot sitt hjemland. Den folkerettsstridige bombingen av Syria gjennomført av krigshisserne i Frankrike, England og USA kan være opptakten til en ny krig. Vi nasjonalister må kjempe mot imperialismen og globalismen utgått fra krigshisserne og stå sammen for et fredelig kontinent.

demonstrasjon dortmund tyskland 2
Formannen i Die Rechte, Sascha Krolzig.

Hovedtaler var formannen i Die Rechte, Tyskland, Sascha Krolzig som rettet en berettiget og flengende kritikk mot sitt eget hjemland og politikrefter som forsøkte å nekte ham ytringsfrihet ved å tale på dette arrangementet. Kun en klage til rettsvesenet kunne forhindre dette. FMI har tidligere informert om denne kriminelle handlingen fra de herskende i Tyskland. Videre nevnte han de politiske visjonene alle deltagerne forfølger, et Europa bestående av suverene hjemland og at vi med alle midler må unngå en ny krig mellom hvite brødre og søstre.

Vi nasjonalister og forkjempere for et fritt Europa marsjerer

demonstrasjon dortmund tyskland 3
Imponerende 1000 nasjonalister fra hele Europa marsjerer

Etter de innledende talene begynte marsjen gjennom de sentrale delene av Dortmund som varte i over 3 timer. Som alltid når frihetskjempende nasjonalister har markeringer forsøker regiments indoktrinerte og voldelige stormtropper representert ved forskjellige venstrepartier, kirker og andre foreninger å forhindre dette. Et eksemplarisk og konsekvent arbeid representert fra 3 – 4000 politibetjenter, panserbiler, hester og spesialkjøretøy utstyrt med vannkanoner og tåregass forhindret rene gateslag. Her har norsk politi noe å lære, men da må de først tillate at vi nasjonalister får gjøre bruk av en av de mest grunnleggende menneskerettighetene, nemlig å praktisere ytringsfriheten.

demonstrasjon dortmund tyskland 4
Repatriering av alle rasefremmede! Motdemostrantene besto av flere ikke-tyske personer. Disse er ikke velkommen i vårt Europa!

Venstresidens frustrasjon lot de gå ut over politiet og flere kriminelle handlinger og skadde var resultatet. Hvis dette avskummet fra venstresiden er representativt for befolkningen skal den samme befolkningen være glade for at vi nasjonalister viste hvordan man skal oppføre seg, nemlig med respekt og disiplin. Slagord som samstemmig ble ropt var eksempelvis «Fri, Sosial og Nasjonal» og «Nasjonal Motstand», samt musikk fra bl. a. gruppen Carpe Diem ble spilt og overdøvet de patetiske og voldsaffine motdemostrantene.

demonstrasjon dortmund tyskland 5
Europa. Ungdom. Revolusjon.

Hva venstresiden og multikulti-idiotene gjennomfører av ulovlig aksjonisme er totalt kontraproduktivt og bidrar til at nasjonalister i hele Europa ser en økt tilstrømning til sine bevegelser og partier. Vi takker for hjelpen fra disse systemkonforme ignorantene.

demonstrasjon dortmund tyskland 6

Stormtroppene til eurokratene og folkefienden Merkel: Tragiske figurer…

Taler fra franske og belgiske kamerater
Underveis i marsjen ble gjort en stopp og to taler fra våre franske og belgiske kamerater. Frankrike og Belgia har de samme problemene som i Norge med en rasefremmed invasjon og islamisering, og dette ble i begge talene grundig skissert. Etter disse to talene fortsatte deltagerne marsjen gjennom en bydel som er dominert av rød-grønne studenter, virkelighetsfjerne pedagoger, statsansatte og andre systemmedia-indoktrinerte „Gutmenschen“.

demonstrasjon dortmund tyskland 7

Disiplinerte nasjonalistiske frihetskjempere.

Nye taler og en verdig avslutning av marsjen
Etter en tre timers marsj kom vi frem til Sonnenplatz hvor avslutningsmarkeringene fant sted. En flaggborg i en sirkel med alle faner og transparenter med 1000 deltagere var et skue verdt og her fulgte en tale fra representanten fra Ungarn, hvor det igjen ble betonet viktigheten av en europeisk solidaritet. Hovedtaleren og europaparlamentsrepresentant, Udo Voigt fra NPD meldte avbud dagen før marsjen, men den frie og autonome nasjonalisten Sven Skoda holdt en flammende hovedtale.
demonstrasjon dortmund tyskland 8
Symbolsk. EU = Europas Undergang!

Her fremholdt han at vi nasjonalister er de direkte fiendene til feilkonstruksjonen EU som ønsker en avvikling av europas suverene nasjonalstater. Her et lite innslag fra rt.com.
Symbolsk ødela han fanen til den europeiske unionen og avsluttet med å si at Europas nasjonalister har ett mål som forener oss: Den totale ødeleggelsen av EU og gjenopprettelsen av suverene nasjonalstater!

demonstrasjon dortmund tyskland 9
Riktig plassering av denne fanen.

Det sosiale samværet, andre politiske aktiviteter og planer ble i strukturerte rammer gjennomført i løpet av noen effektive dager. Denne informasjonen blir som vanlig spredt til våre aktivister gjennom interne kanaler. FMI oppfordrer alle sympatisører og interesserte om å kontakte oss for et mer forpliktende samarbeid. Vi i FMI vokser og alle oppriktige, stolte nasjonalister og frihetskjempere er velkommen i våre rekker.

Én for alle! Alle for en! Sammen er vi sterke! Norge er Vårt!

Nettredaksjonen

-----------

Nedenfor den offisielle videoen og enkelte bilder. FMI har opphavsrett til videoen og samtlige bilder og bruk av disse uten tillatelse vil konsekvent bli politianmeldt.

Offisielle video:

Under: Europas fremtid, her representert fra NPDs ungdomsorganisasjon

Demo dortmund 7 140418

Under: Her passerer vi et symbolsk sted i Dortmund

Demo dortmund 6 140418

Under: Et av lokallagene til Die Rechte: Knus undertrykkelsen fra den europeiske union!

Demo dortmund 5 140418

Under: Forent i kamp, Identitære Aksjon, Tyskland

Demo dortmund 4 140418

Under: Vår franske kamerat fra PNF

Demo dortmund 3 140418

Under: Presidenten i belgiske Démocratie Nationale

Demo dortmund 2 140418

Under: Ungariske HVIM

Demo dortmund 1 140418

Under: Antifa? HAHAHA!

Demo dortmund 140418

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

FMIs aktivistar besøkte søre Sunnmøre
Tysdag 19. februar 2019


FMI aksjonerte i Gloppen
Søndag 10. februar 2019


Klistremerker i Bergen
Torsdag 7. februar 2019


Koordinert flygeblad-aksjon i Vårt Norge
Mandag 4. februar 2019


Informasjon i Norheimsund
Fredag 11. januar 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 174 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015