header

Foto over: Wikipedia.orgvaldres 1

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMIs Nettavis

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever derfor ikke at alle ytringer i nettavisen skal være uttrykk for FMIs holdninger. FMI som organisasjon tar heller ikke stilling til internasjonale spørsmål.

Underskriftskampanje!
Vi krever folkeavstemning angående innvandringspolitikken.

 


Atle O Søvik printscreenPrintscreen fra Det teologiske menighetsfakultet.

Under denne overskriften har Hadia Tajik 25. ds. en del generelle betraktninger om politisk debatt som det er lett å slutte seg til (i Aftenposten, red.anm.). I samme avis skriver professor Atle Ottesen Søvik om kritisk tenkning og saklighetsnormer. Men når de omtaler Listhaug, skorter det mye på både sannhet og saklighet.

Add a comment

NGOs som Amnesty InternationalHvem finansierer og styrer egentlig NGOs som Amnesty International? Foto: ricochet64/Shutterstock.

Når såkalte NGOs (ikke-regjeringsorganisasjoner) presenterer fakta og rapporter skal man være meget skeptisk og objektivt analysere innholdet i disse presentasjonene. Bakgrunnen for at en sunn porsjon skepsis er på sin plass er at alle fakta og rapporter en NGO presenterer i bunn og grunn bare er en bekreftelse av sin egen organisasjons verdigrunnlag og verdensbilde.

Add a comment

skull and bonesSkull and bones sin logo. Wikimedia.com

Frimurere er en av mange grupperinger som er startet av Rotchilds, tanken bak er at Salomons tempel skal gjenoppbygges. De er zionister. Zionisme er en politisk agenda, ikke en rase eller en religion. Den agendaen går ut på at verden skal deles i regioner med hvert sitt elitestyre, som igjen skal være underordnet Verdensregjeringen. EU er en slik region, men her er det mange egenrådige folk, derfor må Europa ødelegges økonomisk og demografisk for å få et totalitært regime. Zionisten Torbjørn Jagland har sagt at han vil ha 50, femti millioner negre til Europa.

Add a comment

GassmaskeMange påstander, men ingen bevis er presentert Foto: Danielle Tunstall.

Giftangrepet med «Nowitschok» i England på dobbeltagenten Skirpal og hans datter frambringer enkelte spørsmål som systemmedia ikke griper fatt i og objektivt analyserer. Bare timer etter angrepet kom Statsminister Theresa May med erklæringen om at det er «highly likely» (meget sannsynlig) at russerne står bak angrepet. Det er ikke første gang Russland og Putin blir beskyld for – uten bevis – å stå bak hendelser som ikke passer USA og EU. Systemmedia i hele den vestlige verden samler seg programmessig og PK bak uttalelsen fra May og propaganderer at det var russerne på direkte ordre fra Putin som gjennomførte aksjonen. Selv om Russlands utenriksminister, Lawrov på det sterkeste benekter å ha noe med hendelsen å gjøre og forlanger bevis, gjentas uttalelsen om at de forferdelige og slemme russerne «highly likely» står bak.

Add a comment

Fremskrittspartiet huvudkontorArtikkelen ble første gang publisert i Norge Er Vårt nr. 2-2017

På landsmøtet våren 2017 rett før valgkampen brakte løs vedtok Frp på landsmøtet sitt å gå inn for et forbud mot omskjæring av guttebabyer. Dette var ikke første gang spørsmålet om omskjæring av guttebabyer kom opp under opptakten til valgkampen. Noen uker i forveien så hadde et lignende forslag om omskjæringsforbud kommet opp internt i SV. Men etter press fra media og andre interessegrupper så valgte ledelsen å droppe saken.

Add a comment

Bjørn Wichstrøm har skrevet om den politiske farsen som foregår på stortinget i disse dager vedr. justisministerens posting på Facebook.

ISkrigere screenshotScreenshot fra Facebook.

Regjeringen har foreslått: ”Den som har norsk og annet statsborgerskap og har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser, kan tape sitt norske statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.” Vedtak om tap skal treffes av departementet. Vedtaket kan bringes inn for domstolene uten kostnader for saksøkeren.

Add a comment

Ope brev til Geir Bekkevold, KrF.

Geir Jorgen BekkevoldGeir Jørgen Bekkevold, KrF. Foto: stortinget.

Eg høyrde på dagsnytt i dag (16.3.2018) at din og KrF si tillit til Sylvi Listhaug er tynnslitt.

Kva galt meinar så du at Listhaug har gjort? Eg veit mykje av det som KrF og stortingsfleirtalet har gjort både no og tidligare. Langt tilbake kan eg nemne Kosovokrigen der KrF deltok med liv og lyst for å knekke det vesle kristne serbiske folket på Balkan.

Add a comment

To opne brev frå Norvald Aasen.

Stortinget 2014Til Marit Arnstad, Sp

I går kveldens Dagsrevy stod du fram og kalla Sylvi Listhaug for eit barn. Mi meining er at ho er meir vaksen både som menneske og politikar enn kva dei fleste andre politikarar i Noreg er for tida. Tanke på eige land og folk er så godt som fråverande millom vår tids fleirtalspolitikarar anten det gjeld lokal- eller rikspolitikk, slik eg ser det.

Add a comment

Klistremerke nr 2 vi sier neiFMI med nytt klistremerke. Dette er stickers nr. 2 i en serie på 4 forskjellige motiver. Se link for det første merket. Bli en aktiv partner og bestill det nye klistremerket, del det med venner, kjente og familie. Spre det på strategiske steder som utenfor barnehager, skoler, kjøpesentre, gågater, torg og i nærheten av bussholdeplasser, togstasjoner og t-baner. Kort sagt, overalt hvor mennesker ferdes og oppholder seg. NB: Følg norsk lov, dette er vi i FMI forpliktet til å opplyse om. Viktigheten av denne form for politisk opplysningsarbeid kan ikke undervurderes og er en del av FMIs opplysningsarbeid. Vi selger merket uten fortjeneste og oppfordrer alle sympatisører og medlemmer om å bestille allerede i dag. Alle for Norge!

Se pris:

Add a comment

MusliminvasjonKvinne og kristen: En farlig kombinasjon. Foto: ChameleonsEye/shutterstock.

Vestlige liberale, konservative, sosialister og «kvinnesaksforkjempere» med deres allierte i lydige statsstøtta media overser eller ignorerer bevisst et viktig aspekt av den radikale islamistiske aggresjonen, nemlig at ikke-muslimske kvinner er islamistenes første og største offer. Gatestone Institute har foretatt en Open-Doors-studie hvor de offentliggjør at «kristne kvinner er den gruppen som blir krenket mest, og dette på en måte som vi tidligere ikke har sett». Studien konkluderer med at seks kvinner blir voldtatt hver dag bare fordi de har en kristen overbevisning.

Add a comment

Nytt sjokk for den nye adelen i EUKan vi endelig vente et styringsdyktig Italia som en motvekt til EU?

75 % av alle førstegangsvelgere i Italia stemte for La Lega, FDI eller 5 stjerne bevegelsen (M5S) og avviser de etablerte partiene.

Statistikk som det italienske valginstituttet SWG presenterer etter valget i Italia viser alle som er født etter 1999 valgte nasjonalistiske og populistiske partier, dette publiserte den italienske websiden Termometro Politico nå i helgen.

Add a comment

Steve BannonSteve Bannon: „Helgens valg var et jordskjelv“!

Som FMI tidligere har konstatert begynner viktige politiske endringer å finne sted i Europa, og dette ble bekreftet sist søndag når Italias velgere gikk til valgurnene. Her følger en kort valganalyse av Steve Bannon, tidligere Breitbart-media og President Trumps nærmeste rådgiver, som besøkte Italia før valget:

Add a comment

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018


FMI aksjonerte i Molde
Søndag 28. oktober 2018


Aksjon Nord-Norge 9. til 14. oktober 2018
Søndag 21. oktober 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 139 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015